Search:   for    

2010. január 15., péntek

"Az én Egyiptomom" - Irodalmi pályázat - 2010

"Az én Egyiptomom" - Irodalmi pályázat - 2010

Kiíró: Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, VPM, Verslista

Pályázat címe: "Az én Egyiptomom" – Versek Egyiptomról.

Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű versekkel.

Beérkezési határidő: 2010. február 12. péntek éjfél.

Kategória: irodalmi, vers

1. A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, a Barátok Verslista és a Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki az alábbi témakörben: "Az én Egyiptomom" – Versek Egyiptomról.

2. Célunk kettős.

Egyrészt felhívni a figyelmet arra, milyen sokarcú, változatos a mai Egyiptom, melyben keveredik a történelem oly sok korszaka, és egy a miénktől teljesen különböző, ám mégis vonzó és sokszor titokzatos világ bontakozik ki az Egyiptomba érkező szeme előtt, a hazaival számos közös és sok eltérő vonást felmutatva,

másrészt, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket.

3. A pályázaton korlátlan számú verssel lehet indulni a megadott témakörben. 1-1 vers hossza nem haladhatja meg a 2 (A4-es) oldalt!

4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet - és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság valamint a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon, illetve a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság és a Vizuális Pedagógiai Műhely esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban (Nyilatkozat: http://poeta.hu/Egyiptom01.doc).

5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban - Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, egyiptom@verslista.hu email címen (kérjük, pontosan írják be az email címet!) 2010. február 12. péntek éjfélig. A levél tárgya legyen minden esetben: "Az én Egyiptomom"!

A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a
beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.

A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk:

Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.

A nyilatkozatnak legkésőbb 2010. február 19.-ig meg kell érkezniük a fenti címre.

A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb február 19-ig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött versek címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött verseket töröljük a pályázati anyagból.

6. Nevezési díj: 2.000 Ft/vers. A nevezési díj beérkezési határideje 2009. február 19.

A nevezési díjakat a következő címre várjuk: Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. A csekk közlemény rovatában kérjük feltűntetni: "Az én Egyiptomom"

Azokat az írásokat, amelyek nevezési díja a határidőig nem érkezik be, töröljük a pályázatból.

7. Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta után a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság most készülő (www.mebt.hu) honlapjára.

8. Pályadíjak:

A beérkező írásokat szakmai zsűri értékeli. A zsűri minden beérkező írást pontoz. A legtöbb pontot elérő írások díjat kapnak az Egyiptomi Nagykövetség, Egypt Air, Anubisz Travel, MEBT, a Vizuális Pedagógiai Műhely, a Barátok Verslista, a Szent Gellért Könyvkiadó és Bodó Csiba Gizella író felajánlásának köszönhetően.

I. helyezett: 5 nap 4 éjszakás utazás Kairóba 1 főre a 2010-es évben (Anubisz Travel Ozirisz programja)

II. helyezett: irodalmi kiadványok 25 ezer Ft értékben

III. helyezett: irodalmi kiadványok 15 ezer Ft értékben

A pályázat kiírói ill. támogatói Különdíjakat is kiadhatnak.

A szakmai zsűri által legtöbb pontot elérő írások nyomtatásban is meg fognak jelenni folyóirat formájában. A kiadvány megjelenéséről a kiadványba kerülőket értesítjük majd. A folyóirat felkerül a http://kepzeldel.hu címre is.

9. Eredményhirdetés: 2010. március 27-én lesz. A helyezetteket e-mail címükön értesítjük majd.

Helyszíne: Törökbálint, Művelődési Ház.

A pályázati írások és a helyezések a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság jövő évtől működő honlapján (www.mebt.hu) is megtekinthetők lesznek. 

10. További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.

Szeretettel üdvözöl:

Dr. Győry Hedvig a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság főtitkára

Baranyai Attila a Barátok Verslista vezetője

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése